Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Bolesławieckim w 2018r.

Nieodpłatną pomoc prawną mogą otrzymać następujące osoby: 1) młodzież do 26. roku życia, 2) seniorzy po ukończeniu 65 lat, 3) osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, 4) osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, np. z powodu niepełnosprawności, ubóstwa, przemocy itp. 5) kombatanci, 6) weterani, 7) zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną, 8) kobiety w ciąży.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY

Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze II przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

18-09-2018 więcej

Wzywa się Komitety Wyborcze do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgu Nr 11 Lubków

Wzywa się Komitety Wyborcze do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgu Nr 11 Lubków

Zgłoszenia przyjmowane będą w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Warcie Bolesławieckiej tj. w Urzędzie Gminy pokój nr 3B, (parter) w dniach od 18 do 24 września 2018r. w godz. od 13:00 do godz. 15:00.

18-09-2018 więcej

INFORMACJA O TERMINIE I ZASADACH PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W GMINIE WARTA BOLESŁAWIECKA

INFORMACJA O TERMINIE I ZASADACH PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W GMINIE WARTA BOLESŁAWIECKA

INFORMUJĘ, ŻE ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW złożone odrębnie NA CZŁONKÓW:
1)        obwodowych komisji wyborczych ds. PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W OBWODZIE
2)        obwodowych komisji wyborczych ds. USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

przyjmowane będą w sekretariacie Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka w terminie do dnia 21 września 2018 roku w godzinach pracy Urzędu, a następnie zweryfikowane przez Urzędnika Wyborczego w gminie Warta Bolesławiecka w dniu 21 września 2018 roku w trakcie dyżuru pełnionego w godzinach 9:00 do 15:00.


/-/ Renata Giza - Urzędnik Wyborczy w gminie Warta Bolesławiecka

17-09-2018 więcej

KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Warcie Bolesławieckiej

KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Warcie Bolesławieckiej

w sprawie składu Gminnej Komisji Wyborczej w Warcie Bolesławieckiej oraz dyżurach Komisji w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

12-09-2018 więcej

Zmiana przyjęć interesantów GOPS

Zmiana przyjęć interesantów GOPS

Informujemy, że Wydział Spraw Rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warcie Bolesławieckiej w okresie od 17 września 2018. do 16 listopada 2018r. nie przyjmuje interesantów:


  - w środy ( cały dzień)
- czwartki od godz.11.00  do godz. 15.00


Spowodowane jest to opracowywaniem wniosków i wydawaniem decyzji na nowy okres zasiłkowy.

12-09-2018 więcej

Zapraszamy nasze Panie na kolejne badania mammograficzne

Zapraszamy nasze Panie na kolejne badania mammograficzne

Wójt Gminy w Warcie Bolesławieckiej organizuje badania mammograficzne dla mieszkanek Gminy Warta Bolesławiecka. Badania odbędą się w dwóch terminach tj.: 31 października 2018 roku (środa) i 05 grudnia 2018 roku (środa) dla kobiet w wieku powyżej 35 lat.

03-09-2018 więcej

Informacja PKW "Radny w gminie: kto może kandydować?"

Informacja PKW "Radny w gminie: kto może kandydować?"

W nadchodzących wyborach samorządowych wyborcy będą głosować między innymi na kandydatów na radnych rady gminy. Podpowiadamy, kto i jak może ubiegać się o mandat takiego radnego.

30-08-2018 więcej

Wykaz tablic ogłoszeniowych - KOMUNIKAT

Wykaz tablic ogłoszeniowych - KOMUNIKAT

Wójta Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 28 sierpnia 2018  roku w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Warta Bolesławiecka miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych.
 

29-08-2018 więcej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Warta Bolesławiecka

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Warta Bolesławiecka

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach,  liczbie  radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Warcie Bolesławieckiej.

27-08-2018 więcej

CZAS NA „CZYSTE POWIETRZE”, CZYLI RUSZA NOWY PROGRAM DOFINANSOWAŃ

CZAS NA „CZYSTE POWIETRZE”, CZYLI RUSZA NOWY PROGRAM DOFINANSOWAŃ

Już na początku września w całej Polsce rusza nowy, rządowy program dofinansowań w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Program będzie realizowany w latach 2018-2029. Jego budżet wynosi 103 mld złotych. Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego oraz zdecydowane zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z funkcjonujących i nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

27-08-2018 więcej

Wybory samorządowe 2018 - ruszył Serwis Wyborczy

Wybory samorządowe 2018 - ruszył Serwis Wyborczy

Serwis wyborczy Państwowej Komisji Wyborczej dostępny jest pod adresem: https://wybory2018.pkw.gov.pl/ . W tej chwili na stronie można zapoznać się z aktami prawnymi, w tym uchwałami Państwowej Komisji Wyborczej, z danymi statystycznymi i kalendarzem wyborczym oraz informacjami na temat zarejestrowanych komitetów wyborczych. 

Pod adresem https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/delegatury/komisarz-wyborczy-w-jeleniej-gorze-ii dostępne będą dane i informacje wyborcze dotyczące regionu jeleniogórskiego       

21-08-2018 więcej

Dofinansowanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Dofinansowanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:

21-08-2018 więcej

Wsparcie z Funduszy Europejskich na podejmowanie działalności gospodarczej i szkolenia

Wsparcie z Funduszy Europejskich na podejmowanie działalności gospodarczej i szkolenia

ZAPRASZAMY osoby fizyczne zainteresowane dofinansowaniem  z Unii Europejskiej na  bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Wsparcie z Funduszy Europejskich na podejmowanie działalności gospodarczej i szkolenia”. 30 sierpnia 2018 r. ; JELENIA GÓRA.

21-08-2018 więcej

1 2 3 ... ... 137 138 139

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-722 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(1) { ["cat_id"]=> string(1) "1" }