Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Bolesławieckim w 2018r.

Nieodpłatną pomoc prawną mogą otrzymać następujące osoby: 1) młodzież do 26. roku życia, 2) seniorzy po ukończeniu 65 lat, 3) osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, 4) osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, np. z powodu niepełnosprawności, ubóstwa, przemocy itp. 5) kombatanci, 6) weterani, 7) zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną, 8) kobiety w ciąży.

 PRACE ŻNIWNE

PRACE ŻNIWNE

Działanie z wyobraźnią i świadomością zagrożeń występujących przy pracach w gospodarstwie rolnym, szczególnie przy obsłudze maszyn i narzędzi, jest najlepszym sposobem uniknięcia wielu ludzkich tragedii. PAMIĘTAJMY:

20-07-2018 więcej

NIE DLA SMOGU

NIE DLA SMOGU

Od 1 lipca 2018 r. na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, wchodzą w życie zapisy uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XLI/1407/17 z dnia 30 listopada 2017 r. (tzw. uchwały antysmogowej), która wprowadza zakaz stosowania w instalacjach centralnego ogrzewania paliw najniższej  jakości, tj.:
1) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
2) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
3) węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej  3 mm,
4) biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 %.
----------------------------------------------------------------------------------------
Zakazy dotyczące stosowania kotłów i pieców na paliwa stałe będą wprowadzane stopniowo, od 1 lipca 2018 r. dla nowych instalacji do roku 2028, który powinien być graniczną datą dla stosowania paliw stałych.
----------------------------------------------------------------------------------------
O przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwał antysmogowych pisaliśmy tutaj: http://wartaboleslawiecka.pl/index.php?option=16&action=news_show&news_id=1864menu_id=0                                                                                                                                                                                                                                               

17-07-2018 więcej

Zaproszenie na indywidualne konsultacje z możliwości pozyskania środków z UE

Zaproszenie na indywidualne konsultacje z możliwości pozyskania środków z UE

PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH ZAPRASZA na indywidualne konsultacje nt. MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ w ramach: MOBILNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO w Bolesławcu 19 LIPCA 2018 r. (czwartek) w godz.10:30 – 13.30,

16-07-2018 więcej

Zapraszamy na film z IV Rajdu Rowerowego

Zapraszamy na film z IV Rajdu Rowerowego

W IV Rajdzie Rowerowym "TRZEŹWO czyli ZDROWO" wzięło udział łącznie 416 uczestników w tym 130 dzieci i młodzieży. Trasa Rajdu wynosiła 22 km. Rajd rozpoczął się i zakończył w miejscowości Warta Bolesławiecka – na placu przez Gminnym Centrum Kultury,  prowadząc  przez urokliwe tereny wśród pól oraz po 5 km trasie  ścieżki rowerowej oddanej w ubiegłym roku.

13-07-2018 więcej

Buduj z głową

Buduj z głową

Informujemy, iż pod adresem    https://budowlaneabc.gov.pl    został uruchomiony praktyczny  portal informacyjny, którego celem jest zwiększenie świadomości i poszerzenie wiedzy w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego. Na portalu można znaleźć standardy projektowania  budynków dla osób z niepełnosprawnościami, poradnik związany z wprowadzaniem na rynek wyrobów budowlanych, zagadnienia dotyczące charakterystyki energetycznej  budynków oraz kwalifikacji zawodowych występujących w budownictwie. Portal zawiera interaktywny model budynku, który pozwoli na uzyskanie informacji  o procedurach wymaganych przy realizacji różnego rodzaju zamierzeń budowlanych. ZAPRASZAMY
 

05-07-2018 więcej

Sprzęt dla OSP z Funduszu Sprawiedliwości

Sprzęt dla OSP z Funduszu Sprawiedliwości

W dniu 2 lipca 2018r. w Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka odbyło się oficjalne przekazanie sprzętu ratownictwa dla jednostek OSP z terenu Gminy Warta Bolesławiecka. Wójt Gminy Warta Bolesławiecka Mirosław Haniszewski 19 kwietnia, w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu podpisał umowę na dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Umowę z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości  podpisał Dyrektor Departamentu Spraw Nieletnich i Rodzinnych Mikołaj Pawlak.

05-07-2018 więcej

Zmiana organizacji pracy bibliotek

Zmiana organizacji pracy bibliotek

Gminne Centrum Kultury Warta Bolesławiecka informuje, że w okresie wakacyjnym, tj. od dnia 25 czerwca 2018r. do dnia 3 września 2018r. Biblioteki Publiczne w Raciborowicach i Iwinach będą czynne w dniach swojego urzędowania w godzinach od 8.00 do 15.00.

Bp Raciborowice - czwartek i piątek - 8.00-15.00
Bp Iwiny - poniedziałek i wtorek - 8.00-15.00

21-06-2018 więcej

XXXIX sesja Rady Gminy

XXXIX sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady zawiadamia, że na dzień  28  czerwca 2018r. na godz. 10.00  zwołuje XXXIX  sesję Rady  Gminy  Warta Bolesławiecka z następującym porządkiem obrad:

21-06-2018 więcej

Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI z dnia 19 czerwca 2018 r.

21-06-2018 więcej

KOMUNIKAT Powiatowego Lekarza Weterynarii do właścicieli psów

KOMUNIKAT Powiatowego Lekarza Weterynarii do właścicieli psów

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bolesławcu przypomina wszystkim posiadaczom psów o obowiązkowych szczepieniach przeciwko wściekliźnie psów powyżej 3 miesiąca życia. Ponadto w związku z przypadkami atakowania psów przez wilki przypomina się, że psy poza terenem posesji muszą przebywać pod dozorem właściciela.

20-06-2018 więcej

OGŁOSZENIE w sprawie suszy

OGŁOSZENIE w sprawie suszy

Niniejszym informujemy rolników, których uprawy polowe zostały uszkodzone przez suszę w stopniu znacznym, o możliwości wnioskowania o oszacowanie tych strat przez komisję powołaną przez Wojewodę Dolnośląskiego z inicjatywy i na wniosek Wójta Gminy Warta Bolesławiecka. Wnioski sporządzone na drukach opublikowanych na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, a dostępnych u sołtysów  i w urzędzie gminy, należy składać  niezwłocznie w Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka.

20-06-2018 więcej

Spotkanie informacyjne w Jeleniej Górze pt. „Wsparcie z Funduszy Europejskich na rozwój działalności - dotacje i instrumenty zwrotne na finansowanie inwestycji”

Spotkanie informacyjne w Jeleniej Górze pt. „Wsparcie z Funduszy Europejskich na rozwój działalności - dotacje i instrumenty zwrotne na finansowanie inwestycji”

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące możliwości wsparcia inwestycji  rozwojowych dla przedsiębiorców w kontekście aktualnych konkursów dla Działania 1.5.A, 1.5.B oraz wsparcie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach w formie instrumentów zwrotnych Regionalnego Programu Operacyjnego  WD 2014-2020. Spotkanie odbędzie się 27 czerwca 2018 r. w Jeleniej Górze w godzinach 10.00 - 13.00 w siedzibie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (Pl. Ratuszowy 32/32a).

18-06-2018 więcej

Strategia SUDETY 2030 - Konsultacje społeczne

Strategia SUDETY 2030 - Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Warta Bolesławiecka, zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony Wałbrzyski i Jeleniogórski (NUTS 3), zwanej „Strategia Sudety 2030”.
 

15-06-2018 więcej

1 2 3 ... ... 135 136 137

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-722 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(1) { ["cat_id"]=> string(1) "1" }